music

Informatie over doK

Missie & Visie.

Visie.
De Nederlandse beeldhouwkunst verdient een eigen museum. Stichting DoK Nationaal Beeldhouwmuseum en informatiecentrum wil de Nederlandse beeldhouwkunst boven water brengen en een veilige haven bieden.

Missie.
De hoeveelheid publieke werken van de naoorlogse beeldhouwers, behorend tot ons Nederlands erfgoed is onvoorstelbaar groot en gaat terug tot omstreeks 1200. Op alle grote pleinen in de Nederlandse steden staat wel een beeld of monument. Grootse beeldhouwwerken die onderdeel zijn van onze cultuur maar waarvan vrijwel niemand de namen meer weet. De lijst beelden en kunstenaars is te groot om op te noemen. Ondergewaardeerd en soms vergeten. Zelfs in het hogere kunstonderwijs is er weinig aandacht voor de beeldhouwkunst. Deze beeldhouwers verdienen een eigen museum en informatie centrum die de Nederlandse beeldhouwkunst eindelijk onder de aandacht brengt. Het DoK wil bewaren, beheren, conserveren, restaureren, onderzoeken, verzamelen, publiceren, onderwijzen en presenteert de Nederlandse beeldhouwkunst van alle tijden, binnen en buiten het eigen museumgebouw en informatiecentrum.

Beleidsplan.

Doelstelling en te verrichten werkzaam DoK

De Stichting DoK – Nationaal Nederlands Beeldhouw Museum en Informatiecentrum stelt zichzelf als doel om de Nederlandse Beeldhouwkunst voor het voetlicht te halen.
De hoeveelheid publieke werken van de Nederlandse beeldhouwers, behorend tot ons erfgoed is onvoorstelbaar groot en gaat terug tot omstreeks 1400. De lijst beelden en kunstenaars is te groot om op te noemen. Ondergewaardeerd en soms vergeten. Zelfs in het hoger kunstonderwijs bestaat er nauwelijks aandacht voor de beeldhouwkunst. Deze beeldhouwers verdienen een eigen informatiecentrum die de Nederlandse beeldhouwkunst eindelijk onder de aandacht brengt. DoK wil deze rijke schat aan informatie delen met publiek via lezingen, live en online, en een rijk gedocumenteerde website (onder constructie) met biografieën van beeldhouwers en informatie over stijlen en beeldhouwtechnieken. Kunsthistorische onderzoekers die onderzoek doen naar beelden, monumenten of groepen beeldhouwers willen een podium bieden om hun onderzoeksresultaten met een groter publiek te delen.

Inkomsten DoK

De inkomsten van DoK komen voort uit schenkingen van particulieren en bedrijven die de Nederlandse Beeldhouwkunst een warm hart toedragen. Daarnaast verwacht DoK in de toekomst inkomsten te generen uit te geven lezingen over Nederlandse beeldhouwers, beeldhouwkunststijlen c.q. technieken en aanverwante onderwerpen uit heden en verleden.

Vermogen beheerd & besteed

Het vermogen van DoK wordt alleen gebruikt voor het realiseren van een informatiecentrum voor de Nederlandse beeldhouwkunst. In het informatiecentrum worden lezingen gegeven en allerlei informatie over beeldhouwkunst gedeeld met het publiek.

Organisatie.

Raad van Advies.
Amandus Lundqvist
Peter van der Lugt

Bestuur stichting museum en informatiecentrum.
Voorzitter: Catherine C.L. Lenssinck – Vermeulen
Penningmeester: Norbert P.A. Sidler RB
Secretaris: vacant

Contact.

Stichting DoK Nationaal Beeldhouwmuseum en informatiecentrum
p/a Doornseweg 10
3947ME Langbroek (U.)
+31 (0) 343-561699
+ 31 (0) 6-50521389
info@beeldhouwmuseum.nl

ANBI

Naam : Stichting DoK Nationaal Beeldhouwmuseum en informatiecentrum

Contactgegevens: Zie Contact.

Doelstelling: Zie Visie / Missie.

Bestuurssamenstelling: Zie Organisatie.

Beloningsbeleid: Leden van de Raad van Advies en het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door de leden van de raad van advies en het bestuur worden gemaakt in de uitoefening van hun functie, worden op declaratiebasis vergoed.

Beleidsplan: Het beleidsplan voor 2015-2016. (pdf)

Jaarverslagen:
Jaarstukken DOK 2017-2016.pdf
Jaarstukken DOK 2018.pdf
Jaarstukken DOK 2019.pdf
Jaarstukken DOK 2020.pdf

KVK / RSIN: 854309275

Bank : NL24RABO0191834971

‘De Nederlandse beeldhouwkunst verdient een eigen museum’

img-page2

Twee anekdotes:

De Utrechtse beeldhouwer Joop Hekman, inmiddels 93 geworden, heeft een nieuwe huisarts. Informerend naar zijn gezondheid vraagt de huisarts wat voor beroep Hekman heeft uitgeoefend. ‘Ik ben mijn leven lang zelfstandig beeldhouwer geweest.’

‘O ja? Heeft u misschien ergens beelden staan, die wij kunnen bewonderen?’

‘Ja, de grote fontein met de drie liggende gratiën voor de Stadsschouwburg in Utrecht is onder andere van mijn hand.’

‘Leuk grapje meneer Hekman, maar iedereen weet dat dit het werk van de Franse beeldhouwer Aristide Maillol is.’ Een week later komt de huisarts vertellen dat hij naar de schouwburg geweest is en zegt tegen Joop Hekman, ‘Sorry man, je hebt gelijk. Ik ben gaan kijken en je naam staat op het werk...’

Of het verhaal van de grote beeldhouwer Pieter d’Hont, maker van het levensgrote Paard Met Veulen op de Jacobsstraat in Utrecht. Pieter ziet, hoe een vrouw bewonderend om de sculptuur heen loopt en roept:

‘Oh, wat schitterend! Oh, wat mooi.’

‘Mevrouw, zegt Pieter, kunt u zich voorstellen dat ik dit beeld gemaakt heb?’

‘Nou, ik dacht het niet, goedemiddag meneer!’

‘Vraag een willekeurige Nederlander wie het monument op de Dam gemaakt heeft of van wiens hand de Dokwerker is...

Welke beeldhouwer maakte het Rembrandt-monument in Amsterdam, of het grote bronzen Willibrordus-beeld in Utrecht, of het grote Koopvaardijmonument “De Boeg” in Rotterdam. Men blijft het antwoord bijna altijd schuldig’.

De hoeveelheid publieke werken, vooral van de naoorlogse beeldhouwers, behorend tot ons Nederlands erfgoed, is onvoorstelbaar groot; Fons Bemelmans met meer dan honderd stadsbeelden in o.a. Maastricht op het Onze Lieve Vrouwe plein en het Tongerseplein. In Zwijndrecht staat een van de belangrijkste werken van Pieter d’Hont. De grote fontein met bronzen mensfiguren. Magistraal werk, absoluut groots. De bronzen levensgrote ‘Marktvrouw’ op de Vismarkt in Utrecht van de beeldhouwer Theo van de Vathorst, alsook de bronzen deuren van de Utrechtse Domkerk. Joop Hekman met zijn bronzen meesterwerk ‘ De drie Gratieën voor de Stadsschouwburg in Utrecht. Al deze grote Nederlandse beeldhouwers zijn een onderdeel van onze cultuur, vaak ondergewaardeerd,soms vergeten. Deze beeldhouwers verdienen een eigen museum: DoK, museum voor Nederlandse beeldhouwkunst.

DoK wil de Nederlandse beeldhouwkunst boven water brengen en een veilige haven bieden.

 

img-page4

Landelijk - Sculptuur - Documentatie

Museum voorNederlandse beeldhouwkunst

Een gebouw ontworpen vanuit de praktijk! Dit betekent een makkelijke toegankelijkheid van grote beelden. Dienstruimten voor onderhoud van beelden en vooral belangrijk, een zeer grote kelder- opslagruimte voor o.a. gipsmodellen, siliconenmallen en natuurlijk de beelden zelf. Klassieke beeldhouwers hebben over het algemeen meer productiemallen dan beelden.

Documentatie

De grote monumentale beeldhouwopdrachten, aanwezig in alle steden en in kleinere plaatsen in Nederland kunnen door middel van projectie op de wanden en touchscreens zichtbaar gemaakt worden voor het publiek. De grote transparantheid van het gebouw maakt de inhoud voor iedere bezoeker reeds van buitenaf zichtbaar en toegankelijk.

img-page7

img-page8

img-page9

img-page10

img-page11

img-page12

Landelijk - Sculptuur - Documentatie

Het gebouw wordt gerealiseerd aan de Vrijheidsweg te Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Vanaf de weg is het terrein verhoogd met een 2 meter hoog talud. Het gebouw staat aan de voorzijde op een plint van 1 meter hoog, zodat aan de achterzijde een verdiepingshoogte ontstaat van ± 3 meter, voor de opslag- en kelderruimte. Daardoor is het makkelijk toegankelijk vanaf het parkeerterrein in verband met laden en los- sen. Hier bevindt zich ook de invalideningang met lift. Bezoekers kunnen vanaf het parkeerterrein links en rechts van het gebouw, met de zogenaamde luie trappen, 2 meter omhoog lopen, naar de voorzijde, waar de officiële ingang is. Men betreedt het gebouw via een trap van 5 treden en komt in een hal 6 meter hoog, 8 meter breed en 32 meter lang. Aan het einde hiervan leidt een trap naar de kelder cq. educatieveruimte en nooduitgang.

D-ruimte

Rechts van de entree komt men in de monumentale hal met de oneindige ronde achterwand. In het midden van deze wand zit een smalle verticale lichtstrook. Deze hal is bedoeld voor de grotere kwetsbare beelden. De wanden dienen voor projectie van beelden en hun bijzonderheden.

S-ruimte

Links van de centrale ingang is de lagere 3 meter hoge expositieruimte voor de intiemere beelden. Hier is eveneens de garderobe met sanitaire ruimten, museumwinkel en restaurant. Een vide van 8 x 8 meter in de expositieruimte zorgt voor extra ruimtelijkheid.

L-ruimte

Vanuit de S-ruimte betreedt men de buitenexpositie met een terras voor de grote buitenbeelden. Het buitenterrein wordt begrensd door een 6 meter hoge wand met in het midden een glaspaneel, die een lichtwig vormt met de smalle glazen strook in de wand van de D-ruimte, dwars door het gebouw heen. De 6 meter hoge glaswanden, aan voor- en achterzijde van het buitenterrein, zijn ventilerend gemonteerd. De bovenverdieping, met aparte opgang, links van de centrale entree, biedt ruimte voor een dienstwoning, kantoor en kunstenaarsverblijf.

img-page14

img-page15

img-page16

img-page17

img-page18

img-page20-21

img-page22

img-page24

Het initiatief

img-page25
Locatie: Vrijheidsweg in Ouddorp-Bad
op Goeree Overflakkee.
Galerie Laimböck is in 1990 gestart met een galerie voor klassieke hedendaagse beeldhouwkunst in een voormalig schoolgebouw te Langbroek. Menig Nederlandse beeldhouwer heeft hier geëxposeerd. Kunstenaars als Pieter d’Hont, Joop Hekman, Fred Carasso, Fons Bemelmans, Arthur Spronken, Francesca Zijlstra, Paul Grégoire, Jan Timmer, Jos van Vreeswijk, Joop Wouters, Guus Helligers Marius van Beek, Gerhard Lentink, Fioen Blaisse en nog vele anderen.

De eigenaren, beeldend kunstenaar Willem Lenssinck en zijn vrouw Catharina Lenssinck-Vermeulen hebben in de afgelopen 23 jaar door hun persoonlijke contact met de beeldhouwers en de beeldhouwliefhebbers een goed ‘beeld’ van het reilen en zeilen in de beeldhouwkunst gekregen. Het museumontwerp is een spontane inval (brainwave) geweest van Willem Lenssinck. Met medewerking van de bevriende architecten Peter van Berne en Jan Schweigmann is het ontwerp uitgewerkt. De plaats van het te bouwen Museum is toeval. Een week nadat Willem met de bouw van de museum-maquette begonnen was, schonk Ludovic den Hollander uit puur enthousiasme 10.000 m2 grond aan de Vrijheidsweg in Ouddorp-Bad op Goeree Overflakkee.

De uiteindelijke uitvoering van dit museumplan is afhankelijk van diegenen, die de Nederlandse beeldhouwkunst een warm hart toedragen.

img-page26-27

img-page28

img-page29

img-page30

img-page31

Ideeontwikkeling, ontwerp gebouw en maquette:
Willem Lenssinck, beeldend kunstenaar

Bewerking foto’s maquette:
Jeroen Lenssinck, art director

Architectuur:
Peter van Berne, architect
ir. Jan Schweigmann, architect

Concept:
Willem en Catharina Lenssinck

Grafische vormgeving:
Bas van der Heide, Mediabrein Concept

Stichting met anbi-status in oprichting doK:
Museum voor Nederlandse beeldhouwkunst

DoK wil de Nederlandse beeldhouwkunst boven water brengen en een veilige haven bieden

end