Nieuws

Het initiatief om een Stichting op te richten met als doelstelling de Nederlandse Beeldhouwkunst een veilige haven te bieden werd geboren op het moment, dat een particuliere kunstverzamelaar aan Willem Lenssinck een kavel grond aanbood. Daarop zou hij zijn Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum - een lang gekoesterde wens - kunnen bouwen. In de afgelopen maanden hebben vele gesprekken plaatsgevonden, zowel met de eigenaar als de desbetreffende gemeente. Onderzoek was nodig om vast te stellen of het museum past binnen de bestaande bestemmingsplannen en onder welke juridische voorwaarden de overdracht zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast wordt gewerkt aan de totstandkoming van een businessplan, waarbij wordt uitgegaan van de nu voorliggende locatie als ook van alternatieve locatiemogelijkheden.