Missie & Visie

Missie.

De Stichting doK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum wil de Nederlandse beeldhouwkunst door de eeuwen heen als onderdeel van onze Nederlandse cultuurhistorische ontwikkeling een veilige haven bieden.

Hiertoe wil zij deze waardevolle cultuurschat niet alleen bewaren, beheren, conserveren, restaureren en verzamelen, maar hem ook onderzoeken, documenteren, erover publiceren, en hem toegankelijk maken voor en onder de aandacht brengen van een breed publiek, zowel binnen als buiten de (eigen) museummuren.

Visie.

De Nederlandse beeldhouwkunst maakt deel uit van onze cultuurhistorische ontwikkeling en verdient daarom een prominente plaats in onze huidige Nederlandse samenleving. Daarom stelt de stichting doK zich ten doel te komen tot het realiseren van het Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum. In dit museum zal zij een overzicht bieden van een aantal belangrijke Nederlandse beeldhouwwerken. Daarnaast zal zij zich richten op de ontwikkeling van de beeldhouwkunst in het algemeen door de eeuwen heen. Hierbij zal zij onder meer aandacht geven aan vernieuwende individuele kunstenaars, groepen van kunstenaars en aan stromingen in de geschiedenis van de beeldhouwkunst die zij vertegenwoordigen.

Het museum zal een overzicht geven van de Nederlandse beeldhouwkunst door de eeuwen heen. Waar het publiek momenteel nog dagelijks de beelden in de Nederlandse stedelijke en landelijke omgeving kan tegenkomen, zal het museum de ontwikkeling door de tijd heen, naar stijl, techniek en herkomst van deze beeldhouwkunst in samenhang zichtbaar maken.

Educatie.

Naast het exposeren van beeldhouwwerken zal de educatie van groepen jonge en oudere bezoekers een belangrijke plaats innemen binnen de gehele presentatie van de collectie. Daarbij is belangrijk dat de kennisoverdracht over zowel de oude ambachtelijke aspecten als nieuwste technologische ontwikkelingen aan het vak van beeldhouwer aan het licht komt. Driedimensionale projectie en andere moderne technieken zullen bijdragen tot het verruimen van de educatieve mogelijkheden om de geschiedenis van de beeldhouwkunst in het museum tot leven te laten komen. We hopen het publiek met behulp van deze nieuwste mediale middelen meer inzicht te verschaffen over het tot stand komen van een beeldhouwwerk.

Nu en in de toekomst spelen de moderne technieken een belangrijke rol in het ontwerpproces. We zitten aan de vooravond van een technologische revolutie die de beeldhouwkunst ingrijpend zal doen veranderen. Behalve dat het museum doK aan de hand van de oude ambachtelijke technieken zal laten zien hoe de beeldhouwwerken werden en nog worden vormgegeven, zal het tonen hoe het vormgevingsproces met behulp van de modernste technieken kan plaatsvinden. Dat biedt de mogelijkheid tot een 3D LABoratorium. De huidige en toekomstige generatie beeldhouwers kan daarmee op een professionele wijze kunnen kennismaken.

De stichting doK wil zich niet alleen bezighouden met het verleden, maar wil zich ook richten op het heden en de toekomst van de beeldhouwkunst. Dat betekent heel concreet dat we ruimte willen bieden aan professionals en geïnteresseerd publiek voor research, kennisontwikkeling, opdoen van ervaringen, educatie, informatieverstrekking en het gebruik maken van databases. Zo zal bijvoorbeeld informatie over en studie naar de invloed van godsdienst, cultuur, politiek, economie en technologie op de expressiemogelijkheden en -vormen van de kunstenaars tot de mogelijkheden behoren. Door deze educatieve activiteten over de geschiedenis en het ambacht van de beeldhouwkunst wordt de Nederlandse beeldhouwkunst toegankelijk voor een nieuwe generatie.

Vanuit dit perspectief gezien zal het museum doK samenwerking aangaan met diverse musea, universiteiten en het Rijks Instituut voor Kunsthistorische Documentatie. Ze wil graag gebruik maken van de capaciteit aan informatie, expertise en materiaal die er in ons land beschikbaar is. Ze wil zich graag aansluiten bij de nieuwe initiatieven van het google-art project.