ANBI

Naam : Stichting doK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum

De stichting doK is per 29 augustus 2014 als Algemeen Nut Beogende Instelling en ook als culturele ANBI aangemerkt, door de belastingdienst.

Contactgegevens:
Stichting doK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum
+31 (0) 343-561699
info [at] beeldhouwmuseum.nl

Doelstelling: Zie Visie / Missie.

Bestuurssamenstelling: Zie Organisatie.

Beloningsbeleid: Leden van de Raad van Advies en het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door de leden van de raad van advies en het bestuur worden gemaakt in de uitoefening van hun functie, worden op declaratiebasis vergoed.

Beleidsplan: Het beleidsplan voor 2015-2016. (pdf)

Jaarverslagen: Nog niet van toepassing.

ANBI / RSIN: 854309275

Bank : NL24RABO0191834971