Informatie

Het aantal publieke werken van Nederlandse beeldhouwers, dat we tot ons Nederlands erfgoed mogen rekenen, is zeer aanzienlijk. Op veel grote pleinen, in talrijke kerken en openbare gebouwen van onze steden staat wel een beeld of monument van een Nederlandse beeldhouwer. Veel kerken zijn door de eeuwen heen rijkelijk versierd met de mooiste beelden, gemaakt door Nederlandse kunstenaars. Daaronder bevinden zich indrukwekkende beeldhouwwerken die onderdeel uitmaken van onze nationale cultuur. De makers ervan zijn meestal niet bekend. Ze zijn veelal ondergewaardeerd, en soms zelfs vergeten. De lijst van deze beelden is zo omvangrijk dat het aanbeveling verdient dit nationaal erfgoed aan de vergetelheid te onttrekken. In het kunstonderwijs op alle niveaus is er nauwelijks aandacht voor de Nederlandse beeldhouwkunst. Daarin ligt dé rechtvaardiging voor een eigen museum waarin de Nederlandse beeldhouwkunst onder de aandacht van een groot publiek wordt gebracht. Daarin moet ze de plek krijgen die ze verdient. Naast het exposeren en toelichten van beeldhouwwerken zal de interesse tevens uitgaan naar oude en nieuwe beeldhouwtechnieken. Daarbij zal de wording en de ontwikkeling van een beeldhouwwerk door de eeuwen heen worden geïllustreerd.